ภูมิภาคชูบุอีกหนึ่งภูมิภาคที่น่าสนใจมากของประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ เป็นลักษณะที่แบ่งออกเป็นภูมิภาคๆ ออกไป วันนี้เราจะมายกตัวอย่างภูมิภาคหนึ่งที่เป็นภูมิภาคสำคัญของประเทศอย่างภูมิภาคชูบุให้ได้ทราบกัน ที่นี่บอกเลยว่าถ้าใครมาญี่ปุ่นแล้วไม่แวะที่นี่ถือว่าพลาดมาก
ภูมิภาคชูบุ ภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคที่อยู่ตรงกลางของประเทศ เป็นสถานที่ที่ต้องเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่นจนได้รับสมญานามเลยว่าใครมาที่ญี่ปุ่นต้องมาให้ได้ เพราะ ที่นี่มีภูเขาไฟฟูจิแสนสวยตั้งตระหง่านอยู่ นอกจากภูเขาไฟนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าไปอีกมากมายย อาทิเช่น นีงาตะ ที่นี่เป็นสถานที่ตั้งของเมืองสำคัญอย่างเมืองยูซาวาที่นี่เป็นเมืองสำหรับการเล่นสกีเป็นเมืองหิมะที่อยู่ใกล้กับเมืองหหลวงอย่างเมืองโตเกียวมากที่สุด ใครที่ไม่อยากเล่นสกีและไม่อยากไปไกลจากเมืองหลวงมากต้องที่นี่เลย, มัตสิโมโตะ ที่นี่มีปราสาทแสนสวยที่เป็นปราสาทอันดับต้น ๆ ของประเทศอย่างปราสาทมัตสึโมโตะ, โทยามะ ที่นี่จะเป็นสถานที่ในการไว้ชมกำแพงหิมะที่มีความสวยงามแปลกตามาก, ชิราคาวาโกะ เมืองนี้เรียกว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่อีกหนึ่งหมู่บ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นอีกหนึ่งสิ่งมรดกโลกทางงด้านวัฒนธรรมโบราณ, นากาโนะ ที่นรี่จะมีความแลกตรงที่คุณสามารถถ่ายภาพประทับใจอย่างภาพน้องลิงแช่ในออนเซ็นซึ่งดูแปลกตามาก ๆ , ยามานาชิ ที่นี่เป็นที่ตั้งทะเลสาบสำคัญทั้งห้าของตัวภูเขาไฟฟูจิ ตัวทำเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากสุด นั่นคือ ทะเลสาบคาวากุชิโกะ, นาโกยา เมืองนี้เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มากสุดของภูมิภาคนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *