สถานที่น่าไปของประเทศอินเดียที่เราอยากจะแนะนำให้คุณได้ไปชมสักครั้งในชีวิตนี้

สถานที่น่าไปของประเทศอินเดียที่เราอยากจะแนะนำให้คุณได้ไปชมสักครั้งในชีวิตนี้ นั่นคือ
มหาสถูปเกสรียา ที่นี่เรียกว่าเป็นมหาสถูปที่มีขนาดใหญ่มากของประเทศอินเดียจะมีลักษณะที่ดูแล้วคล้ายกันกับบุโรพุทโธ, เจดีย์ชเวดากอง อีกทั้งในโซนเดียวกันนั้นยังได้มีการขุดแล้วพบว่ากับเสาหินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเสาหินในยุคพระเจ้าอโศกมหาราชที่เรียกว่ามีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดเลยก็ว่าได้
วัดพระเชตวันมหาวิหาร วัดนี้เป็นวัดโบราณอีกหนึ่งวัดในศาสนาพุทธ ภายในวัดยังมีความเชื่ออีกว่ามีต้นโพธิ์ซึ่งเกิดจากเมล็ดต้นศรีมหาโพธิ์ที่ได้มาจากทางด้านพระอานนท์เมื่อครั้งท่านเดินทางมาจากพุทธคยา ต้นโพธิ์นี้ยังคงตั้งตระหง่านอยู่จนถึงทุกวันนี้ วัดนี้เป็นวัดที่เหลือเพียงแค่ตัวซากโบราณสถานแต่ยังคงมีความสวยงามอยู่ด้วยการบูรณะของทางผู้ศรัทธา
วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดนี้เป็นวัดแรกที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธของทางประเทศอินเดีย วัดตั้งอยู่ใกล้กับเชิงเขาสำคัญอย่างเขาบรรพต เดิมเคยใช้เป็นเขตของพระราชอุทยานเมื่อครั้งยุคสมัยของพระเจ้าพิมพิสาร สถานที่แห่งนี้ยังได้ใช้เป็นสถานที่แสดงโอวาทสำคัญอย่างโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชา ทุกวันนี้คงเหลืออยู่เพียงต้นไผ่ ซากโบราณสถาน
เขาคิชกูฎ เขานี้เป็นสถานที่สำคัญมาก เพราะเป็นที่ตั้งของ “สถูปวิศวะศานติ” ที่นี่เป็นวัดออกแนวญี่ปุ่น ที่นี่มีพระพุทธรูปอยู่รอบ ๆ ตัวสถูปทั้ง 4 องค์ สถูปนี้อยู่บริเวณส่วนของทางขึ้นของเขาคิชกูฎ สถานที่แห่งนี้เป็นวัดที่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *