ภูมิภาคชูโกะกุและภูมิภาคคิวชู สองภูมิภาคต้องไปให้ได้สักครั้ง

ภูมิภาคชูโกะกุ ภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคที่อยู่ทางปลายสุดของตัวเกาะฮนชู ที่นี่มีจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่บอกเลยว่ายอดฮิตมากอย่างเมืองฮิโระชิมะ เมืองนี้เป็นเมืองสำคัญที่เคยมีประวัติที่สำคัญมาก คือ เคยถูกถล่มสมัยสงครามโลลกครั้งที่สองด้วยการโดนนะเบิดนิวเคลียร์ ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมากมาย เช่น ทตโตริ ที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะสัมผัสได้ดับบรรยากาศของทะเลทรายที่อยู่ภายในประเทศญี่ปุ่น เนินทราที่มีชื่อ คือ เนินทรายทตโตริ, ฮิโรชิมา เมืองนี้เป็นเมืองที่เคยมีประวติโดนทางประเทศสหรัฐอเมริกาทำการทิ้งระเบิดระดับรุนแรงอย่างระเบิดนิวเคลียร์ ปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยว คือ มิยาจิมา, ชิมะเนะ ที่นี่มีปราสาทสำคัญอย่างปราสาทมัตสึเอะ, โอคายามา ที่นี่เป็นสถานที่ต้นกำเนิดของการ์ตูนขวัญใจเด็ก ๆ อย่าง “โมโมทาโร่” ,ยามางุชิ ที่นี่มีสะพานชื่อดังอย่างสะพานคินไตเคียว ที่นี่เป็นสะพานที่สร้างงด้วยไม้และมีความงดงามมากติดอันดับท้อป 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น
ภูมิภาคคิวชู ภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคที่สำคัญเช่นกัน มีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ซึ่งให่ติดอันดับที่สามของญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่มีทั้งเทคโนโลยี มีทั้งธรรมชาติผสมผสานกันแบบที่มีความลงตัวมากสุดรวมถึงที่นี่ยังมีขบวนรถไฟที่หลากหลลายมากเป็นขวยนที่แสนจะน่ารักโดยขบวนรถไฟนี้ได้ถูกออกแบบมาโดยนักออกแบบมีชื่ออย่างคุณเอจิ มิโตะโอะกะ นี่ละที่เป็นสิ่งแสนจะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากมาย สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีมากมาย อาทิเช่น ฟุกุโอะกะ เมืองนี้เป็นเมืองหลวงประจำภูมิภาคนี้ เป็นเมืองศูนย์กลางในการเดินทางไปมาของเกาะทำให้เมืองนี้ค่อนข้างมีความคึกคักมากกว่าส่วนอื่น , โออิตะ เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งของออนเซ็นชื่อดังอย่างยุฟุอินและเบปปุที่เลื่องชื่ออีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *